Ligt het aan mij of aan de partner? Of aan beiden?

Waarom is liefde zo ongrijpbaar? Hoe kan het dat liefde opeens kan verdwijnen? Soms kan het overgaan in eenzaamheid of onbegrepen voelen. Het kan zelfs veranderen in gevoelens van haat of afschuw. 
Je hoopt bij iedere relatie een partner te vinden voor lange tijd. Of misschien wel de liefde van je leven….. 
En toch is het een feit dat een op de drie huwelijken voortijdig eindigt. Er zijn nog nooit zoveel alleenstaanden geweest als in deze tijd. Het moderne leven is ingewikkeld en legt een hoge druk op ons leven en verwachtingen van de toekomst. 

Wat mogen we verwachten van onszelf en onze partner?

Gelukkig zijn. Alles draait om gelukkig zijn. Maar wanneer ben ik gelukkig in de liefde en hoe ervaar ik dat dan? 
Liefde en geluk gaan volgens ons hand in hand. Daarom is het leven vaak een continue zoeken naar deze combinatie. Een zoektocht naar onszelf wat vaak kan leiden tot een mate van afhankelijkheid. Maar is dit wenselijk?  

Een liefdesrelatie is een mysterieuze samensmelting van twee ego’s met hetzelfde doel voor ogen..(toch?)  Wat is het toch wat ons zo tot elkaar aantrekt, boeit en stuurt? Hoe komt het dat het soms zo moeilijk is om dat geluk te “ervaren”? 
Ligt het aan mij of aan de partner? Of aan beiden?

Ik heb een heel gelukkig huwelijk van bijna 30 jaar mogen ervaren. Een huwelijk met natuurlijk vele momenten van pieken en dalen. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan met situaties die makkelijk kunnen leiden tot “uit elkaar groeien”. Dit zal altijd het begin zijn van vereenzaming en onbegrip. Wijlen mijn vrouw en ik hebben niet altijd een makkelijk leven gehad. Toch heeft de liefde ons altijd weer op het juiste spoor weten te zetten. Deze kennis is voor mij de drijfveer en motivatie om anderen te willen helpen.  

Een liefdesrelatie is nooit helemaal voorspelbaar. Maar zolang er nog liefde is, is er altijd hoop. Laat mij U helpen dat duwtje in de juiste richting te geven. Laten we samen gaan werken aan de oplossing. Hierdoor kan er weer het gevoel van “gelukkig zijn” ervaren worden. 

Voor u, uw partner & uw gezin.